banner

Bột Tẩy Nâng Sáng 09 Cấp Độ

Hãy là người đầu tiên đánh giá chúng tôi

Mã sản phẩm: SP 003

Dòng sản phẩm: Nhuộm tóc

Thương hiệu: Haircompany Professional Italia

Dung tích: 100ml

Bột tẩy nâng sáng 9 cấp độ

Thành phần: Chiết xuất ngọc trai trắng & tơ tằm

Đặc tính sản phẩm

 

Sản phẩm liên quan

Mã sản phẩm: LB12044

Dòng: Nhuộm tóc

Thương hiệu: Haircompany Professional Italia

Dung tích: 100ML

Mã sản phẩm: SP001

Dòng: Nhuộm tóc

Thương hiệu: Haircompany Professional Italia

Dung tích: 1000ml

Mã sản phẩm: LB12037

Dòng: Nhuộm tóc

Thương hiệu: Haircompany Professional Italia

Dung tích: 100ML

Sản phẩm cùng thương hiệu

Mã sản phẩm: LB12044

Dòng: Nhuộm tóc

Thương hiệu: Haircompany Professional Italia

Dung tích: 100ML

Mã sản phẩm: SP001

Dòng: Nhuộm tóc

Thương hiệu: Haircompany Professional Italia

Dung tích: 1000ml

Mã sản phẩm: LB12037

Dòng: Nhuộm tóc

Thương hiệu: Haircompany Professional Italia

Dung tích: 100ML

Sản phẩm đã xem

Bình luận