banner

Hướng dẫn trở thành Đại lý

Để đăng ký trở thành đại lý của chúng tôi Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu dưới đây và bấm nút ĐĂNG KÝ.

Sau khi nhận được yêu cầu sẽ có nhân viên của BTA liên hệ với Quý khách và hướng dẫn chi tiết thêm

Đăng ký trở thành đại lý

Bình luận