Thông báo về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn cho du khách tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.

Số hiệu văn bản: 2635/SVHTTDL-NVTDTT

Ngày ban hành: 20/12/2016

Người đăng: admin

Ngày đăng: 12/22/2016 11:12:59 AM

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

Kính gửi : Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

VP.Hiệp hội nhận được công văn số 2635/SVHTTDL-NVTDTT ngày 20/12/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn cho du khách tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.

Nay VP.Hiệp hội xin gửi đến các Doanh nghiệp được biết và cùng triển khai thực hiện.

Văn Bản cùng loại

Liên kết website