Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/10/2011 của Tỉnh ủy ( khóa XII) về phát triển du lịch đến năm 2015 và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển Du lịch đến năm 2020.

Số hiệu văn bản: 233/TB-UBND

Ngày ban hành: 17/08/2016

Người đăng: admin

Ngày đăng: 8/19/2016 3:37:19 PM

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

Văn Bản cùng loại

Liên kết website