Thông báo ý kiến kết luận của Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận tại cuộc họp Ban Chấp hành BTA báo cáo hoạt động 7 tháng đầu năm và phương hướng những tháng còn lại của năm 2016

Số hiệu văn bản: 25/HHDLBT

Ngày ban hành: 09/08/2016

Người đăng: admin

Ngày đăng: 8/12/2016 11:10:54 AM

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

 Kính gửi:  Các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội.


Ngày 09/8/2016 tại Saigon Muine Resort & Spa, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành BTA báo cáo hoạt động 7 tháng đầu năm và phương hướng những tháng còn lại của năm 2016.Thông qua  cuộc họp, Chủ tịch BTA - Ông Nguyễn Văn Khoa đã kết luận 1 số vấn đề trọng tâm và triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới.

Nay, văn phòng thông báo đến các doanh nghiệp thành viên BTA được biết và phối hợp thực hiện để đạt được kết quả. 

 

Văn Bản cùng loại

Liên kết website