Quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Số hiệu văn bản: 23/2016/QD-UBND

Ngày ban hành: 26/07/2016

Người đăng: admin

Ngày đăng: 8/3/2016 11:47:18 AM

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

 

Liên kết website