VĂN BẢN PHÁP LUẬTLoại
văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Kết luận 91/ TB-UBND 15/04/2016 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tại cuộc họp nghe báo cáo phương án điều chỉnh hệ số K năm 2016 ; giải quyết khó khăn, vướng mắc về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất các dự án du lịch năm 2011,năm 2012 theo kiến nghị của HHDL tỉnh.
Kết luận 41-TB/VPTU 11/04/2016 Thông báo ý kiến kết luận của thường trực Tỉnh Ủy tại buổi làm việc BCH HHDL tỉnh vào ngày 31/03/2016 về tình hình hoạt động trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và một số vấn đề có liên quan.
Công văn 1153/UBND-VXDL 12/04/2016 Về việc tăng cường công tác quản lí, khai thác du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh.
Công văn 87/TB-TTTTXTDL 19/04/2016 Thông báo đưa vào hoạt động trang Facebook ngành du lịch Bình Thuận
Quyết định Số: 3455/QĐ-BVHTTDL 20/10/2014 Phê duyệt "Chiến lược Marketing Du lịch đến năm 2020"
Quyết định Số: 2151/QĐ-TTg 11/11/2013 Phê duyệt chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020
Nghị định Số: 92/NQ-CP 12/08/2014 Về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch VN trong thời kỳ mới
Chỉ thị Số: 13 /CT-UBND 06/10/2015 Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới
Chỉ thị Số: 29/CT-UBND 11/04/2016 Về việc tăng cường công tác bảo đảm môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Kế hoạch Số: 1418/KH-UBND 05/08/2015 Thực hiện NQ số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới
Văn bản Số: 189/BC-UBND 11/04/2016 Báo cáo chuyên đề: Hệ thống giải pháp giữ vững "Thương hiệu KDL Mũi Né - TP Phan Thiết"
Văn bản Số: 173/BC-UBND 09/08/2014 Báo cáo Chuyên đề: Tiếp tục khai thác phát huy lợi thế du lịch Bình Thuận
Chỉ thị Số: 18/CT-TTg 09/04/2013 Về tăng cường công tác môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách
Chỉ thị Số:17/CT-UBND 11/04/2016 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch
Chỉ thị Số: 14/CT-TTg 07/02/2015 Về việc Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch
Trang 2 / 3 | Trở về 1 2 3 Kế tiếp

Liên kết website