MỜI HỌP BCH HIỆP HỘI DU LỊCH THÁNG 3 NĂM 2010

Đăng ngày: 1/15/2016 4:48:53 PM - Lượt xem 3362

File đính kèm: Tải về

Ban chấp hành Hiệp hội du lịch Bình Thuận, trân trọng kính mời: 
Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Khoa
- Phó Chủ tịch:
+ Ông Nguyễn Hồng Sơn;
+ Ông Trần Văn Bình;
+ Ông Lê Ngọc Hà.
- Các Ủy viên:
+ Ông Nguyễn Đức Thế;
+ Ông Nguyễn Văn Sơn;
+ Ông Nguyễn Phi Long;
+ Ông Nguyễn Văn Thọ;
+ Ông Đỗ Thanh Hòa;
+ Bà Nguyễn Ý Huệ;
+ Ông Nguyễn Quang Hướng Dương.
Đến dự họp nghe Báo cáo tình hình hoạt động Quý I và phương hướng năm 2010 của BCH Hiệp hội Du lịch Bình Thuận.
Vào lúc 14 giờ 00 ngày 26/3//2010 (thứ Sáu)
Tại Văn phòng Hiệp hội Du lịch Bình Thuận.
       97 Nguyễn Đình Chiểu – Hàm Tiến – Phan Thiết.
 
Rất mong các Ông (bà) sắp xếp tham dự để cuộc họp diễn ra tốt đẹp./.
 
 
 
Nơi nhận :                                                                   TM. BCH HHDL BÌNH THUẬN
- Như thành phần tham dự;                                                                   CHỦ TỊCH
- Lưu VP HHDL.
 
 
 
                                                                    Nguyễn Văn Khoa

Liên kết website