Trung Tâm Đào tạo & Tư vấn BTA

Sài Gòn Mũi né Resort & Spa : Khai giảng khóa “Quản lý hoạt động nhà hàng và phát triển mối quan hệ khách hàng”

11/28/2016 8:50:51 AM - Lượt xem 839

Sáng ngày 24/11/2016 tại Hội trường Sài Gòn Mũi né Resort & Spa khai giảng lớp đào tạo “Quản lý hoạt động nhà hàng và phát triển mối quan hệ khách hàng” do Hiệp hội Du lịch Bình thuận phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Tư vấn BTA tổ chức trong khuôn khổ dự án hỗ trợ phát triển đào tạo nghề của tổ chức PUM- Hà Lan.

Thông báo : Mời tham gia khóa "Thiết kế thực đơn ẩm thực phù hợp với xu hướng thay đổi ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn”

11/18/2016 11:16:18 AM - Lượt xem 843

Công ty Đào tạo và Tư vấn BTA phối hợp với Hiệp hội Du lịch Tỉnh Bình Thuận tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ F&B chủ đề ““Thiết kế thực đơn ẩm thực phù hợp với xu hướng thay đổi ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn”

Thông báo Khai giảng khoá "Quản lý khách sạn"

11/17/2016 8:41:50 AM - Lượt xem 902

Công ty Đào tạo và Tư vấn BTA phối hợp với Hiệp hội Du lịch Tỉnh Bình Thuận tổ chức khóa đào tạo “Quản lý khách sạn: Tăng cường hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng” trong khuôn khổ dự án hỗ trợ phát triển đào tạo nghề của tổ chức PUM- Hà Lan.

Thông báo Khai giảng Khóa “Quản lý hoạt động nhà hàng và phát triển mối quan hệ khách hàng”

11/15/2016 10:33:07 AM - Lượt xem 879

Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ phát triển đào tạo nghề của tổ chức PUM- Hà Lan, Công ty Đào tạo và Tư vấn BTA phối hợp với Hiệp hội Du lịch Tỉnh Bình Thuận tổ chức khóa đào tạo “Quản lý hoạt động nhà hàng và phát triển mối quan hệ khách hàng”

Pandanus Resort : Tổ chức khóa tập huấn kỹ năng giao tiếp , ứng xử văn minh tại Doanh nghiệp

9/13/2016 1:31:56 PM - Lượt xem 996

Sáng ngày 12/9/2016 tại Pandanus Resort & Spa khai giảng tập huấn kỹ năng giao tiếp giao tiếp, ứng xử văn minh du lịch cho hơn 30 cán bộ, nhân viên đang làm việc trong công ty do Trung tâm Tư vấn và Đào tạo BTA phối hợp Hiệp hội du lịch tổ chức.

Thông báo mời tham gia Khóa học “Kỹ năng phục vụ buồng”

9/9/2016 2:12:52 PM - Lượt xem 1519

Giúp học viên có khả năng tăng cường chất lượng và hiệu quả công việc của bộ phận Buồng;Phục vụ các Buồng theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu;Thực hiện công việc một cách an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.

Thông báo Khóa học “Kỹ năng đào tạo tại nơi làm việc”

8/29/2016 1:14:36 PM - Lượt xem 849

Giúp học viên hiểu đúng và có hệ thống về tổ chức thực hiện tốt các nội dung đào tạo nội bộ, đào tạo tại nơi làm việc; Sử dụng kỹ năng hướng dẫn, đào tạo thực hành tại nơi làm việc thuần thục; Xây dựng được kế hoạch bài giảng; Thiết kế được các tài liệu và học cụ phục vụ công tác đào tạo tại chỗ; Đánh giá được kết quả sau đào tạo.

Mời tham gia khóa học “Đào tạo kỹ năng giao tiếp hiệu quả”

8/29/2016 1:04:55 PM - Lượt xem 619

Trong hoạt động kinh doanh du lịch, văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử khách hàng, tôn trọng các giá trị chuẩn mực chung và thực sự đưa các giá trị đó vào hành động nhằm thỏa mãn khách hàng thì giá trị đó phải bền vững, đúng đắn trong mọi trường hợp và phù hợp với lợi ích xã hội, với khách hàng và lợi ích của doanh nghiệp.

Khai giảng Lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

5/11/2016 10:10:08 AM - Lượt xem 1314

Nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động ngày càng cao của các doanh nghiệp, ngày 09 và 10/5/2016 Hiệp hội phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Tư vấn BTA đã tổ chức khai giảng 02 lớp Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho hơn 200 người lao động đang làm việc tại 3 đơn vị (The Cliff, Terracotta và Amaryllis) nắm rõ kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Muine bay Resort: Chủ động tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động.

4/25/2016 10:04:55 AM - Lượt xem 1303

Nhằm giúp cho các đơn vị, cơ sở doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ cho người lao động, Hiệp hội Du lịch phối hợp với Công ty Đào tạo và Tư vấn BTA và Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đào tạo Việt M.I.N.D.S tổ chức mở các lớp huấn luyên an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Bamboo village Resort: Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

4/19/2016 2:42:12 PM - Lượt xem 1014

Ngày 15/4 tại Bamboo Village Resort đã tổ chức khai giảng lớp Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

Trang 1 / 2 | Trở về 1 2 Kế tiếp

Liên kết website