Trung Tâm Đào tạo & Tư vấn BTA

Saigon Muine Resort: Khai giảng lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

4/14/2016 9:59:46 AM - Lượt xem 1135

Sáng ngày 12/4/2016 tại Hội trường Saigon Muine Resrot & Spa khai giảng lớp Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động – nhóm 1do Hiệp hội Du lịch phối hợp với Công ty Đào tạo và Tư vấn BTA và Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đào tạo Việt M.I.N.D.S tổ chức.

Trang 2 / 2 | Trở về 1 2 Kế tiếp

Liên kết website