Thông báo: Kiến nghị những khó khăn,vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh

Đăng ngày: 8/14/2014 11:42:23 AM - Lượt xem 1533

Thực hiện theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại thông báo số 320-TB.VPTU ngày 18/4/2014 và công văn số 1450/UBND – VXDL ngày 28/4/2014 về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc BCH Hiệp hội Du lịch Bình Thuận.

 

1. Để chuẩn bị nội dung cho buổi gặp mặt lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp du lịch (dự kiến trong tháng 10/2014), Hiệp hội thông báo đến các doanh nghiệp có  những khó  khăn về những vấn đề liên quan đến qúa trình hoạt động kinh doanh nói riêng cũng như thực tiễn hoạt động và định hướng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh nói chung.

          Trên những kiến nghị, đềxuất của các doanh nghiệp, Hiệp hội sẽ tổng hợp và báo cáo về Sở VHTTDL để UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành thuộc thẩm quyền giải quyết và sẽ trao đổi tại buổi gặp mặt trong thời gian tới.

    Vì vậy, Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp gặp những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh xin gửi mail về VP Hiệp hội hoặc đưa ý kiến trên website: bta.vn trước ngày 25/8/2014. 

    2. Đồng thời nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức buổi đối thoại “Doanh nghiệp với Sở ngành” liên quan đến các lĩnh vực (1)Tiếp cận vốn vay; (2)Tài nguyên-Môi trường; (3)Thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm;(4)Thuế; (5) Xây dựng; (6) Lao động; (7) Phòng Cháy chữa cháy; (8)Bảo hiểm.

           Thời gian dự kiến: vào tuần cuối của tháng 8/2014.

           Các doanh nghiệp quan tâm và có những kiến nghị đề xuất xin đăng ký tham  gia tại Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp, số 282 Nguyễn Hội- Phan Thiết trước ngày 20 tháng 8 năm 2014.Tên Doanh nghiệp, nội dung đối thoại (nếu có) gửi qua bưu điện, hoặc điện thoại trực tiếp 3831516, hoặc gửi email dnbth@doanhnghiepbinhthuan.vn .

Nhằm  giảm thiểu những khó khăn chung hiện nay của môi trường du lịch và của doanh nghiệp, Hiệp hội kính mong các doanh nghiệp quan tâm và thực hiện.

Tùng Nguyễn

Liên kết website