Mời tham gia : “Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế năm 2016”.

Đăng ngày: 12/16/2016 9:35:34 AM - Lượt xem 1548

Báo cáo Tài chính và Quyết toán thuế là một trong những nội dung rất quan trọng trong việc thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp. Năm 2016, Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản có liên quan đến lĩnh vực thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng...

Kính gửi: Quý doanh nghiệp thành viên BTA

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về việc lập Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế năm 2016 theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế, đồng thời cập nhật các quy định mới về thuế đã được triển khai trong thời gian vừa qua. Văn phòng Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Thuận tổ chức tập huấn:

1. Chuyên đề: “Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế năm 2016”.

2. Thành phần: Lãnh đạo, Quản lý, Trưởng/phó Phòng Tài chính – Kế toán, cán bộ kế toán doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm đến lĩnh vực.

3. Thời gian: Từ 7h30 – 11h30, ngày 23/12/2016 (01 buổi).

4. Địa điểm: Hội trường lầu I – Khách sạn Cà Ty (số 40, Phan Bội Châu,      thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

5. Báo cáo viên: Thạc sĩ Trần Đình Hảo - Giảng viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Giám đốc Công ty Kế toán BAC.

6. Phí tham dự: Miễn phí.

7. Phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi về Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Thuận; số 290 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước ngày 22/12/2016.

 

Liên kết website