Mời tham dự Hội nghị tập huấn "Quy định mới về thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất, thuê mặt nước"

Đăng ngày: 8/14/2014 5:24:25 PM - Lượt xem 1846

Luật đất đai số 45//2013/QH13 đã được Quốc hội (Khóa 13) thông qua ngày 29/11/2013; nhiều chính sách mới về đất đai được Chính phủ ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014.

 

 Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

         Hiệp hội nhận được thư mời tham dự Hội thảo Luật thuế đất do VCCI chi nhánh tại Vũng Tàu phối hợp với Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, Trung tâm Hỗ trợ DN  NVV tổ chức.
         Nay Hiệp hội thông báo đến Quý doanh nghiệp quan tâm đến tình hình mới về thu tiền sử dụng thuê đất xin đăng ký về Trung tâm HTDN NVV trước ngày 19/8 (theo mẫu đính kèm

          Trân trọng thông báo.
 
 
Tùng Nguyễn

Liên kết website