Giới thiệu hiệp hội

Đăng ngày: 1/15/2016 6:12:58 PM - Lượt xem 4706

Giới thiệu hiệp hội

Tên Việt Nam: HIỆP HỘI DU LỊCH BÌNH THUẬN
Tên tiếng Anh: BINH THUAN TOURISM ASSOCIATION 
Tên viết tắt: BTA

Hiệp hội Du lịch Bình Thuận có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có biểu tượng riêng, có tài khoản riêng tại ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ), có trụ sở chính đặt tại thành phố Phan Thiết.

Hiệp hội Du lịch Bình Thuận là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp trong ngành du lịch, thuộc các thành phần kinh tế tỉnh, hoạt động không vì mục đích sinh lợi.

Mục đích của Hiệp hội: Liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm thúc đẩy phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm du lịch, dịch vụ; đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

Phạm vi hoạt động: Hiệp hội được tổ chức và hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, theo Điều lệ của Hiệp hội và tuân thủ luật pháp của Nhà nước, thông lệ quốc tế. Hiệp hội Du lịch chịu sự quản lý, hướng dẫn của Sở Du lịch về mặt quản lý Nhà nước theo Ủy quyền của UBND tỉnh Bình Thuận.

Liên kết website