Đề xuất Doanh nhân, doanh nghiệp Bình Thuận tiêu biểu năm 2014

Đăng ngày: 8/19/2014 10:20:12 AM - Lượt xem 1750

Hướng đến kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” năm nay, Sở Kế hoạch - Đầu tư vừa chủ trì tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch khen thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp tại địa phương.

 

 THÔNG BÁO

V/v Đề xuất khen thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2014

 

Trong những năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Bình Thuận nói riêng vẫn đang phải đương đầu với rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của những bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới và trong khu vực. Tuy nhiên, các Doanh nhân, Doanh nghiệp vẫn cố gắng, nỗ lực hết sức mình để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, góp phần chung tay ổn định nền kinh tế nước nhà, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam ban hành Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 20/9/2004 cho phép lấy ngày 13/10 hằng năm làm Ngày Doanh nhân Việt Nam, năm nay UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tổ chức kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” năm 2014.

Đây là danh hiệu cao quý do Ủy ban Nhân dân ra Quyết định công nhận danh hiệu, nhằm kịp thời ghi nhận, tôn vinh và động viên những nỗ lực của các Doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc phát triển doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014.

Hiệp hội trân trọng thông báo và kính mời Quý Doanh nhân, doanh nghiệp hưởng ứng tham gia Cuộc bình chọn “Doanh nhân, doanh nghiệp Bình Thuận tiêu biểu - năm 2014”.

Thời hạn Hiệp hội nhận hồ sơ xét chọn và đề cử trình Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đến hết ngày 21/8/2014.

Hồ sơ (theo Biểu mẫu theo file đính kèm) gửi trực tiếp về:
1. Văn phòng  Hiệp hội Du lịch Bình Thuận (01 Bộ hoặc file)
Số: 97 Nguyễn Đình Chiểu – Hàm Tiến – Phan Thiết – Bình Thuận

Email: hhdulichbt@gmail.com

2. Trung tâm Hỗ  trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (03 Bộ đóng bìa)

Số: 290 Trần Hưng Đạo – Phan Thiết – Bình Thuận

 

Trân trọng./.

 

- mẫu cá nhân;

- mẫu doanh nghiệp;

- kế hoạch tổ chức;

 

Tùng Nguyễn

Liên kết website