CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BCH HIỆP HỘI DU LỊCH BÌNH THUẬN NHIỆM KỲ IV (2011 – 2013)

Đăng ngày: 3/6/2012 11:57:48 AM - Lượt xem 1567

Thông qua chương trình hoạt động theo Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Du lịch nhiệm kỳ IV (2011 – 2013), Hội nghị đã thống nhất xác định Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội cần tập trung triển khai những nội dung cụ thể như sau:

I. Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chương trình hoạt động:

1. Tầm nhìn: “Mũi Né - Phan Thiết - Bình Thuận điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới”.

2. Sứ mệnh: Mang đến cho du khách những dịch vụ đặc thù và hoàn hảo .

3. Mục tiêu: “Bình Thuận điểm đến hôm nay, ngày mai và mãi mãi”.

Với chiến lược phát triển du lịch Bình Thuận bền vững, toàn thể hội viên Hiệp hội du lịch Bình Thuận nhiệm kỳ IV tham gia xây dựng thương hiệu du lịch Mũi Né – Phan Thiết nói riêng và hình ảnh điểm đến Bình Thuận nói chung để nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

4. Nhiệm vụ hoạt động : theo 4 chương trình cụ thể sau:

4.1. Chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:

Tham gia thực hiện theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch Bình Thuận giai đoạn 2009 – 2015 định hướng đến 2020 để liên kết đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng chất lượng dịch vụ và tăng năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Tổ chức và phối hợp các cơ sở đào tạo du lịch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên và người lao động đến năm 2015 đảm bảo đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp theo đúng sứ mệnh “Mang đến cho du khách những dịch vụ đặc thù và hoàn hảo” mà Hiệp hội đã đề ra.

4.2. Chương trình quảng bá xúc tiến, xây dựng thương hiệu :

Xác định, xây dựng thương hiệu du lịch Mũi Né – Phan Thiết - Bình Thuận đến năm 2015 trở thành điểm du lịch nổi tiếng của thế giới.

Định hướng thị trường trong chiến lược công tác xúc tiến quảng bá qua các sự kiện lễ hội, hội thảo và hội chợ triển lãm du lịch trong nước và quốc tế.

4.3. Chương trình phát triển tổ chức Hiệp hội:

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 06/NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá VII) về phát triển du lịch đến năm 2015 theo chỉ đạo phát huy đúng mức vai trò của Hiệp hội.

Củng cố tổ chức hướng hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả hơn tạo sức hút cho các thành viên Hiệp hội. Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu như phát triển kết nạp hội viên (từ 10 – 15%), 100% hội viên thực hiện đầy đủ đóng hội phí và các khoản đóng góp khác của Hiệp hội.

Thành lập thí điểm từ 1 - 2 Chi hội trực thuộc Hiệp hội tại những địa bàn trọng điểm phát triển du lịch.

4.4. Chương trình phát triển cộng đồng:

Tham gia trực tiếp với địa phương xây dựng các vấn đề về môi trường tự nhiên, môi trường xã hội một cách bền vững.

Tạo đời sống bộ mặt cộng đồng dân cư, thay đổi diện mạo của nền kinh tế - xã hội tại địa phương được cải thiện.

Nâng cao dân trí, đảm bảo văn hoá, tinh thần, vật chất cho cư dân ở địa phương được hưởng thành quả từ sự phát triển của du lịch.

II. Thành lập các Ban chuyên môn:

Để đạt được mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hiệp hội Du lịch Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 – 2013, BCH Hiệp hội thống nhất thành lập các Ban chuyên trách nhằm theo dõi và triển khai công việc đã được phân công:

1. Ban Kiểm tra:

- Ông Nguyễn Phi Long                – Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Văn Sòn                – Thành viên;

- Ông Nguyễn Đức Thế                – Thành viên.

2. Ban Tài chính:

- Ông Dương Thúc Huân              – Trưởng ban;

- Ông Phạm Vũ Phong                 – Phó ban;

- Ông Nguyễn Đức Thân Xuân     – Thành viên.

3. Ban Tổ chức – Phát triển hội viên:

- Ông Trần Văn Bình                   – Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Trường Vinh          – Phó ban;

- Ông Nguyễn Văn Thọ                – Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung            – Thành viên.

4. Ban Chiến lược –  Phát triển thị trường:

- Ông Lê Ngọc Hà                       – Trưởng ban;

- Ông Phạm Tấn Minh                  – Phó ban;

- Ông Đỗ Thanh Hoà                   – Thành viên;

- Ông Trần Trọng Nho                 – Thành viên.

5. Ban Đào tạo – Phát triển nguồn nhân lực:

- Ông Nguyễn Văn Khoa              – Trưởng ban;

- Ông Hồ Đức Kiên                      – Phó ban;

- Ông Hoàng Văn Toàn                – Thành viên.

Thông qua việc phân công, các Trưởng ban có trách nhiệm tập hợp ý kiến của Ban để xây dựng chương trình hành động và dự trù ngân sách hoạt động của Ban đến hết nhiệm kỳ và gửi về Thường trực BCH Hiệp hội trước ngày 15/01/2012.

III. Quy định sinh hoạt BCH Hiệp hội:

- Họp Ban Chấp hành: tháng 01 lần, lúc 14 giờ thứ sáu của tuần cuối tháng.

+ Địa điểm: luân phiên tại các địa điểm kinh doanh của các thành viên trong BCH Hiệp hội.

+ Nội dung: mỗi tháng 01 chủ đề và giải quyết sự việc phát sinh trong tháng.

- Họp phiên toàn thể hội viên: 3 tháng 01 lần, lúc 14 giờ thứ sáu của tuần cuối quý.

- Thường xuyên sinh hoạt, thay đổi chủ đề đảm bảo nội dung nhằm tăng tính thiết thực và trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.

Liên kết website