Chương trình hoạt động

Đăng ngày: 1/15/2016 6:14:49 PM - Lượt xem 5165

Chương trình hoạt động

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BCH HIỆP HỘI DU LỊCH BÌNH THUẬN 

NHIỆM KỲ III (2009 – 2010)

Thực hiện Nghị quyết số: 01/NQ-BCHHHDLngày 29/5/2009 của Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội Du lịch (HHDL) Bình Thuận nhiệm kỳ III (2009 – 2010). Nay, BCH cụ thể hóa chương trình hoạt động như sau:

I. Xác định tầm nhìn, Sứ mệnh, Nhiệm vụ:

1. Tầm nhìn: “Mũi Né – Bình Thuận điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới”.

2. Sứ mệnh:

- Mang đến cho du khách những sản phẩm đặc thù và hoàn hảo.

- Mang đến cho hội viên quyền được công nhận và trân trọng.

3. Mục tiêu:

- Du lịch Bình Thuận “xanh” hơn trong lòng du khách.

- Phát triển du lịch Bình Thuận theo hướng phát triển bền vững.

4. Chương trình hoạt động – công tác:

Hiệp hội Du lịch Bình Thuận hoạt động theo 6 chương trình cụ thể sau:

4.1. Làm cầu nối để kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước:

- Xây dựng mối quan hệ cộng đồng nghề nghiệp, tạo điều kiện để giữa các thành viên có thể trao với nhau về kinh nghiệm quản lý, … thông qua các hội nghị, hội thảo, …

- Phát huy vai trò tiếp nhận và triển khai chính sách, chủ trương của Nhà nước đến từng doanh nghiệp hội viên; tiếp thu ý kiến đề xuất của hội viên về hoạt động kinh doanh đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị tạo điều kiện giúp đỡ và giải quyết kịp thời.

- Duy trì và tranh thủ mối quan hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp và các sở, ngành hữu quan, Hiệp hội Du lịch Việt Nam để nắm bắt kịp thời, đồng thời tham gia vào những chủ trương và các định hướng lớn về phát triển du lịch của địa phương và cả nước.

4.2. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

- Liên kết với các đơn vị đào tạo, tranh thủ mọi nguồn lực của các Ban, ngành của tỉnh, các tổ chức trong nước và quốc tế để tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động trong các doanh nghiệp du lịch của Hiệp hội.

- Liên kết trong Hội để tiến hành các hoạt động đào tạo tại chổ, phát triển nguồn nhân lực một cách bền vững.

    4.3. Công tác xúc tiến quảng bá:

- Củng cố xây dựng trang web, Logo, Slogan và xây dựng thương hiệu chung của điểm đến.

- Định hướng thị trường trong nước và quốc tế nhằm quảng bá chung và tạo ấn tượng lớn về du lịch Bình Thuận.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để làm các sự kiện quảng bá hình ảnh điểm đến.

   4.4. Công tác tổ chức của Hiệp hội:

- Xác định địa điểm làm việc và lập kế hoạch dự trù kinh phí đề nghị UBND tỉnh cấp đất để xây dựng trung tâm thông tin du lịch và văn phòng làm việc của Hiệp hội.

- Thành lập thí điểm từ 1 - 2 Chi hội trực thuộc Hiệp hội tại những địa bàn trọng điểm phát triển du lịch.

- Thường xuyên sinh hoạt, thay đổi nội dung hoạt động của BCH Hiệp hội theo chủ đề đảm bảo tính thiết thực với nhiều hình thức trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau

- Củng cố phát triển hội viên về chất cũng như lượng (năng lực doanh nghiệp, sự nhiệt tình, ý thức trách nhiệm…), đến hết nhiệm kỳ số hội viên Hiệp hội tăng từ 10 - 15 %.

- Tuyển chọn Tổng Thư ký, nhân viên văn phòng có đủ năng lực và nhiệt tình cao tạo cầu nối thường xuyên giữa toàn thể hội viên với Hiệp hội.

4.5. Công tác quảng bá tiềm năng:

Phối hợp với các sở ban ngành kêu gọi các nhà đầu tư xúc tiến, đầu tư, khai thác đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng tại Bình Thuận.

4.6. Với mục tiêu “Mũi Né – Bình Thuận điểm đến hôm nay, ngày mai và mãi mãi”, toàn thể hội viên Hiệp hội du lịch Bình Thuận nhiệm kỳ III tham gia xây dựng thương hiệu du lịch Mũi Né nói riêng và hình ảnh điểm đến Bình Thuận nói chung để nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước; du lịch Bình Thuận phát triển bền vững. 

III. Tổ chức thực hiện:

Mọi thành viên BCH đều có trách nhiệm thực hiện, thông đạt đến hội viên và tuyê truyền ra bên ngoài về “Tầm nhìn, Sứ mệnh, Mục tiêu và nhiệm vụ” của Hiệp hội.

1. Thành lập các Ban Chuyên môn:

·        Ban Thường trực: Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Văn Bình,

    Lê Ngọc Hà và Thư ký Hiệp hội.

·        Ban Kiểm tra: Nguyễn Phi Long, Nguyễn Văn Sòn, Phạm Minh Triết.

·        Ban Tài chính: Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Quang Hướng Dương.

·        Ban Xúc tiến, quảng bá: Lê Ngọc Hà, Đỗ Thanh Hòa, Nguyễn Ý Huệ.

·        Ban Đào tạo, huấn luyện: Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Đức Thế.

·        Ban Tổ chức, văn phòng: Nguyễn Văn Bình, Thư ký Hiệp hội.

·                Ban Sinh hoạt hội viên: Nguyễn Phi Long, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Thọ

2. Phân công tổ chức thực hiện:

- Giải quyết các mối quan hệ đối ngoại như: UBND tỉnh Bình Thuận, các Sở, ban, ngành có liên quan, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các tổ chức NGO trong và ngoài nước,…: Ban Thường trực phụ trách.

- Giải quyết các mối quan hệ bên trong như: các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, chia sẽ king nghiệm, thông tin, hợp tác kinh doanh, xây dựng hình ảnh điểm đến, tuyên truyền, phát triển hội viên,…: Thành viên BCH phụ trách theo từng khu vực.

·        Khu vực Khe Gà: Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Quang Hướng Dương.

·        Khu vực Dinh Thầy Thím: Nguyễn Phi Long.

·        Khu vực Mũi Né – Phan Thiết: Lê Ngọc Hà, Đỗ Thanh Hòa,

Nguyễn Ý Huệ, Trần Văn Bình, Nguyễn Văn Sơn.

·        Khu vực Hòn Rơm: Nguyễn Văn Thọ.

·        Khu vực Cổ thạch: Nguyễn Đức Thế.

- Giải quyết các mối quan hệ riêng với các hội viên là các công ty nước ngoài, các công ty không có văn phòng tại Bình Thuận: Nguyễn Văn Khoa.

Các Ban chuyên môn căn cứ vào các hoạt động cụ thể theo chương trình của HHDL BT đề ra kế hoạch hoạt động và hoạch định ngân sách thông qua BCH thống nhất thực hiện.

 3. Quy định sinh hoạt:

- BCH họp mỗi tháng một lần vào lúc 14 giờ ngày thứ sáu của tuần cuối tháng, sinh hoạt theo khu vực.

- Toàn thể hội viên họp 03 tháng 01 lần vào lúc 8 giờ thứ 6 của tuần cuối quý.

4. Qui định niên liễm:

- Phí gia nhập Hiệp hội của hội viên: 1.000.000 đồng.

- Phí niên liễm của từng cấp doanh nghiệp:

·        Các doanh nghiệp tối thiểu đến tiêu chuẩn 2 sao và doanh nghiệp kinh doanh khác: 3.000.000 đồng/năm.

·        Các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn 3 ,4, 5 sao: 5.000.000 đồng/năm.

- Hội viên gia nhập Hiệp hội vào quý IV của năm thì không đóng niên liễm cho năm đó./.

Liên kết website