BTA ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch

Đăng ngày: 8/11/2016 11:42:06 AM - Lượt xem 1763

Sáng ngày 09/08/2016, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, Công ty đào tạo và tư vấn BTA và Tổ chức PUM (Hà Lan) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác dự án Hỗ trợ phát triển đào tạo ngành du lịch nhà khách sạn, khu vực tỉnh Bình Thuận tại Sài Gòn Mũi Né Resort.

       Tham gia lễ ký kết gồm có đại điện đại diện Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, Ông Phùng Trọng Hiếu – Giám đốc Công ty đào tạo và tư vấn BTA và tổ chức PUM là Mr. Vicen Molkenboer - Chuyên gia thuộc tổ chức PUM (Hà Lan). 
      Được biết Dự án PUM (Hà Lan) được kết nối và khởi động từ tháng 01/2016 với các nội dung trao đổi thảo luận, khảo sát doanh nghiệp và thực trạng đào tạo ngành Du lịch nhà hàng khách sạn tại tỉnh Bình Thuận.
       Sau khảo sát, nhận thấy thực trạng và nhu cầu của các doanh nghiệp ngành cần đào tạo bổ sung kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ điểm đến, nên các bên đã tiến hành thảo luận và thống nhất ký kết triển khai dự án Hỗ trợ phát triển đào tạo trong phạm vi hỗ trợ của tổ chức PUM Hà Lan.
 
 
 
 
     Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa 3 bên diễn ra thành công tốt đẹp đã mở đầu cho một sự hợp tác, liên kết đào tạo lâu dài góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo của hệ thống, cùng với mục tiêu xây dựng các chương trình đào tạo năng lực nghiệp vụ dựa theo Bộ tiêu chuẩn ngành du lịch VTOS; xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng mềm; xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo và cấp chứng nhận cho Công ty Đào tạo và Tư Vấn BTA; thành lập hội đồng tư vấn ngành và các bộ tiêu chí đánh giá chất lượng nhân sự ngành; đào tạo đào tạo viên nhằm tạo nguồn giảng viên tại chỗ; xây dựng các chương trình thực tập thực tế tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực tư nhân…
 
 
 
      Sau lễ ký kết khai giảng khóa tập huấn “Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo nội bộ” cho hơn 20 học viên là Ban Giám đốc, Trưởng/Phó Phòng nhân sự, Cán bộ phụ trách nhân sự và đào tạo, Trưởng/Phó các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn của các doanh nghiệp do ông Vicent Molkenboer - Giám đốc Khách sạn trường ROC LEIDEN phụ trách trực tiếp tập huấn trong 02 ngày 09 và 10/8.
     Kết thúc khóa học, học viên xây dựng được phương án đánh giá hiệu quả đào tạo của doanh nghiệp; xác định được nhu cầu đào tạo thiết thực của doanh nghiệp/bộ phận và phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả công tác lập kế hoạch đào tạo năm; triển khai được kế hoạch đào tạo một cách hiệu quả.
 
Minh Vũ
 

Liên kết website