Thông báo về ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ngô Minh Chính tại cuộc họp đánh giá tình hình khách du lịch Trung Quốc đến Bình Thuận và bàn những giải pháp nhằm chấn chỉnh các hoạt động du lịch có liên quan.

Số hiệu văn bản: 1544/TB-SVHTTDL

Ngày ban hành: 10/08/2016

Người đăng: admin

Ngày đăng: 8/16/2016 1:55:02 PM

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

Văn Bản cùng loại

Liên kết website