Mời tham dự khóa học "Quản trị nhân sự - Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc hiệu quả"

Đăng ngày: 8/1/2014 11:37:12 AM - Lượt xem 1794

Hoạch định và kiểm soát là 2 chức năng quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Hoạch định công việc khoa học và kiểm soát công việc hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và năng lực toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.


Thực hiện Chương trình đào tạo trợ giúp phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 56/NĐ-CP của Chính Phủ, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) và Hội doanh nhân Trẻ tỉnh Bình Thuận tổ chức khóa học “Quản trị nhân sự - Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc hiệu quả”.


1. Tên khóa học: Quản trị nhân sự - Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc hiệu quả.

2. Giảng viên: Thạc sỹ Hoàng Minh Nghiệp – Giảng viên của Chương trình đào tạo linh hoạt Business Edge.

3. Thời gian tổ chức: Từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2014.

4. Địa điểm tổ chức: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận 290 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận.

5. Đối tượng học viên: Chủ doanh nghiệp, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trợ lý, Cán bộ quản lý của các Phòng, Giám sát, Tổ trưởng, Tổ phó của các bộ phận trong doanh nghiệp.

6. Học phí: 800.000 đồng/học viên/khóa 

Trong đó: Học viên đóng: 400.000 đồng/học viên/khóa Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam hỗ trợ: 400.000 đồng/học viên/

Thông tin về giảng viên và nội dung khóa học vui lòng truy cập tại website: www.xuctienbinhthuan.vn

Đơn đăng ký tham gia khóa học và phiếu cung cấp thông tin (theo mẫu đính kèm) gửi về Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Thuận; 290 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết trước ngày 08 tháng 8 năm 2014. 

Trân trọng./
 
 
 
 
NST

 

Liên kết website