Bế mạc khóa học "Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp"

Đăng ngày: 4/4/2012 9:58:22 PM - Lượt xem 1836

Thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Nhằm giúp cho học viên hiểu, tư duy về hệ thống quản lý, nắm vững phương pháp thiết lập cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và cơ chế hoạt động của doanh nghiệp từ đó xây dựng hệ thống quản lý trong doanh nghiệp một cách khoa học.

Từ ngày 11-13/4/2012, được sự hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Thuận, HIệp hội thông báo và vận động các doanh nghiệp là thành viên Hiệp hội tham gia khóa học “Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp” tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tham dự khóa học có 47 học viên đến từ 17 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Khóa học đã được Tiến sĩ Nguyễn Đức Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống giáo dục Á Châu chia sẽ những kinh nghiệm, kiến thức về hệ thống quản lý doanh nghiệp, cách thiết lập cơ cấu tổ chức, các phương pháp hình thành cơ chế vận hành doanh nghiệp... .

Kết thúc khóa học có 42 học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và 3 học viên xuất sắc được Ban tổ chức khen thưởng.

Liên kết website